ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ενημερώσου εδώ

Σε ΟΤΑ των δήμων Σοφάδων-Καρδίτσας-Παλαμά-Λίμνης Πλαστήρα-Μουζακίου-Αργιθέας

  • Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογιτικά

  • Εντοπίζουμε το ακίνητό μας

  • Υποβάλλουμε τη δήλωση ιδιοκτησίας μας

Τι χρειάζεται να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη σας στο γραφείο μας

  1. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνειτο δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική πρέπει να υποβάλλειαντίγραφα όλων των τίτλων

  2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

  3. Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

  4. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του διακιούχου

  5. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ

 

Address

34 Κιερίου
Σοφάδες/Καρδίτσας, 43300

Contact

+306972096904

2443024239

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now